Δύο Φωνές Μία Ψυχή

Ήμουν Κι Εγώ Εκεί

 Pyx-Lax 29 tracks Released in 2011 Rock

  1. Μοναξιά Μου Όλα
  2. Ένα Πεπλο Της Σιωπής Θα Σκεπάζει Σαν Μπαμπούλας Την Ζωή Μας
  3. You Get In Love
 Listen full album